Zumbakids


KidSwing is een dansvorm die veel op streetdance lijkt.
Het verschil is dat kidSwing op niveau van de kinderen word aangepast.

In de Lessen word er veel gedanst en plezier staat dan ook op nummer 1.
Er word veel op muziek gedanst uit de top 40.

Deze cursus is speciaal voor kinderen van 6 tot 8 jaar. 


S t i j l d a n s e n                K i d S w i n g                 S t r e e t D a n c e                K w i k a n d O